สาขาจังหวัดขอนแก่น ศูนย์กลางภาคอีสาน มีโซลูชั่นครบวงจร

ที่อยู่ : สี่แยก ม.ภาคฯ เลขที่ 21/5 หมู่ 17 ถนนบ้านกอก ตำบลในเมือง อำเภอในเมือง จังหวัดขอนแก่น 

วัน-เวลาทำการ : ทุกวัน ยกเว้นวันอาทิตย์ เวลา 9:00 – 18:00 น.