บริษัท พริ้นติ้ง อินโนเวชั่น จำกัด

เครื่องทำเข็มกลัด เครื่องปั๊มเข็มกลัด Badge Making Machine

เครื่องสกรีนเสื้อ เครื่องพิมพ์เสื้อ เครื่องรีดร้อน เครื่องตัดสติกเกอร์

เครื่องทำเข็มกลัด (พร้อมโมลล์ มีให้เลือก 4 ขนาด 32/44/58/75 mm.

เครื่องปั๊มเข็มกลัด เครื่องสกรีนเสื้อ เครื่องพิมพ์เสื้อ เครื่องรีดร้อน เครื่องตัดสติกเกอร์

ราคา 7,900 บาท

โมลล์ เครื่องปั้มเข็มกลัด

โมลล์ ขนาด 32 mm.

ราคา 2,000 บาท

โมลล์ ขนาด 44 mm.

ราคา 2,500 บาท

โมลล์ ขนาด 58 mm.

ราคา 2,500 บาท

โมลล์ ขนาด 75 mm.

ราคา 3,000 บาท

เครื่องปั๊มเข็มกลัด เครื่องสกรีนเสื้อ เครื่องพิมพ์เสื้อ เครื่องรีดร้อน เครื่องตัดสติกเกอร์
เครื่องปั๊มเข็มกลัด เครื่องสกรีนเสื้อ เครื่องพิมพ์เสื้อ เครื่องรีดร้อน เครื่องตัดสติกเกอร์

แผ่นสแตนเลสกลม

เครื่องปั๊มเข็มกลัด เครื่องสกรีนเสื้อ เครื่องพิมพ์เสื้อ เครื่องรีดร้อน เครื่องตัดสติกเกอร์

แผ่นสแตนเลสกลม มีแม่เหล็ก

เครื่องปั๊มเข็มกลัด เครื่องสกรีนเสื้อ เครื่องพิมพ์เสื้อ เครื่องรีดร้อน เครื่องตัดสติกเกอร์

แผ่นสแตนเลสเข็มกลัดกลม

เครื่องปั๊มเข็มกลัด เครื่องสกรีนเสื้อ เครื่องพิมพ์เสื้อ เครื่องรีดร้อน เครื่องตัดสติกเกอร์

แผ่นสแตนเลสที่เปิดขวด

เครื่องปั๊มเข็มกลัด เครื่องสกรีนเสื้อ เครื่องพิมพ์เสื้อ เครื่องรีดร้อน เครื่องตัดสติกเกอร์

แผ่นสแตนเลสวงรี

เครื่องปั๊มเข็มกลัด เครื่องสกรีนเสื้อ เครื่องพิมพ์เสื้อ เครื่องรีดร้อน เครื่องตัดสติกเกอร์

แผ่นสแตนเลสสี่เหลี่ยม

เครื่องปั๊มเข็มกลัด เครื่องสกรีนเสื้อ เครื่องพิมพ์เสื้อ เครื่องรีดร้อน เครื่องตัดสติกเกอร์

พลาสติกกลมพวงกุญแจ

เครื่องปั๊มเข็มกลัด เครื่องสกรีนเสื้อ เครื่องพิมพ์เสื้อ เครื่องรีดร้อน เครื่องตัดสติกเกอร์

พลาสติกกลม

เครื่องปั๊มเข็มกลัด เครื่องสกรีนเสื้อ เครื่องพิมพ์เสื้อ เครื่องรีดร้อน เครื่องตัดสติกเกอร์

พลาสติกกลมแม่เหล็ก

เครื่องปั๊มเข็มกลัด เครื่องสกรีนเสื้อ เครื่องพิมพ์เสื้อ เครื่องรีดร้อน เครื่องตัดสติกเกอร์

พลาสติกเข็มกลัดกลม A

เครื่องปั๊มเข็มกลัด เครื่องสกรีนเสื้อ เครื่องพิมพ์เสื้อ เครื่องรีดร้อน เครื่องตัดสติกเกอร์

พลาสติกเข็มกลัดกลม B

เครื่องปั๊มเข็มกลัด เครื่องสกรีนเสื้อ เครื่องพิมพ์เสื้อ เครื่องรีดร้อน เครื่องตัดสติกเกอร์

พลาสติกเข็มกลัดวงรี

ขั้นตอนการทำเข็มกลัด

เครื่องปั๊มเข็มกลัด เครื่องสกรีนเสื้อ เครื่องพิมพ์เสื้อ เครื่องรีดร้อน เครื่องตัดสติกเกอร์